Jak uzyskuje się pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to jedna z ważniejszych zgód wydawanych przez urzędników, dzięki której firmy mogą w legalny sposób prowadzić swoją działalność. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów są wymagane w zasadzie, w każdej branży, a o konieczności ich pozyskania decyduje ilość odpadów wytworzona w zakładzie w skali roku. Kto musi mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów i jak może je zdobyć?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – czym jest ten dokument?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek i ma charakter decyzji administracyjnej. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydawane są terminowo i aktualnie są to zgody obowiązujące przez okres 10 lat. Po upływie czasu, na który dana firma otrzymała zgodę, jej decydenci zobowiązani są pozyskać nowe zezwolenie na wytwarzanie odpadów. Wniosek składa się wraz z dość długą listą dokumentów uzupełniających, które zawierają ważne informacje o charakterze prowadzonej działalności czy zastosowanych w zakładzie środkach bezpieczeństwa.

Komu potrzebne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagane są od firm, które, wykorzystując instalacje, produkują określone ilości odpadów. Limity, po których przekroczeniu trzeba starać się o zezwolenie na wytwarzanie odpadów, precyzuje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r: Prawo ochrony środowiska. Są to: 1 Mg (1 tona) rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg (5000 ton) w skali roku, kiedy mowa o odpadach innych niż niebezpieczne. Co ważne: odpady te muszą zostać wytworzone na skutek eksploatacji instalacji, a to oznacza, że nie każdy przedsiębiorca produkujący odpady w ilościach wyżej wspomnianych musi starać się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wyjaśnia to Stena Recycling w artykule dotyczącym pozwoleń na wytwarzanie odpadów i podaje, iż zezwolenie jest wymagane tylko wówczas, gdy odpady powstają w zakładzie, w związku z eksploatacją instalacji takich jak np. linie produkcyjne, stacjonarne urządzenia techniczne np. urządzenie drukujące itp. Jeśli natomiast powstają one w wyniku innych działań np. ręcznych prac czy działalności o charakterze handlowym, pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest w ogóle potrzebne. Stena Recycling zajmuje się przetwarzaniem odpadów już od kilkudziesięciu lat, a jej centra recyklingu to nowoczesne zakłady przetwarzania odpadów w Europie.

Przeczytaj także:  Multisensoryczne maszyny pomiarowe — jak zwiększają one efektywność kontroli jakości?

Jak uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów otrzymać można jedynie na podstawie wniosku, który skierować należy do starosty odpowiedniego do miejsca wytwarzania odpadów (działania wspomnianej instalacji) lub marszałka województwa, ale tylko w przypadkach określonych w art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska. Sam wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów jednak nie wystarczy. Dokument ten należy złożyć wraz z dokładnie określonymi załącznikami. Są to m.in.: operat przeciwpożarowy, postanowienie komendanta Państwowej Straży Pożarnej, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację wytwarzającą odpady, dokument potwierdzający prawo własności do tej instalacji. Warto wiedzieć, że wspomniana już Stena Recycling oferuje dedykowaną dla firm usługę uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Polega ona na sporządzeniu kompletnego wniosku przez pracowników Stena Recycling i prowadzenia przez nich sprawy aż do chwili pozyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.

Artykuł Sponsorowany

Jak uzyskuje się pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
Przewiń na górę