Czym zajmuje się analityk biznesowo-systemowy?

Analityk biznesowo-systemowy jest kluczowym elementem w projektach związanych ze wdrażaniem systemów informatycznych. To osoba łącząca wiedzę na temat biznesu i technologii informatycznych, dzięki czemu jest w stanie zrozumieć specyfikę danego przedsięwzięcia oraz określić oczekiwania właścicieli projektu. Analityk biznesowo-systemowy to profesjonalista na styku IT i biznesu, mający na celu dostarczenie najlepszego rozwiązanie dla firmy lub instytucji, uwzględniając interesy interesariuszy oraz ryzyko związane z inwestycją.

Kim jest analityk biznesowo-systemowy?

Działania analityka

Analityk biznesowo-systemowy bierze udział w całym cyklu projektowym – od analizy wymagań, poprzez projektowanie rozwiązań, identyfikację potrzeb biznesowych, po rekomendowanie najlepszego rozwiązania, aż do implementacji systemu i wsparcia użytkowników. Praca analityka polega na analizowaniu wymagań biznesowych, modelowaniu procesów biznesowych oraz zapewnieniu spójności między wymaganiami i rozwiązaniem systemowym.

Umiejętności analityka biznesowo-systemowego

Dobry analityk biznesowo-systemowy musi posiadać umiejętności analityczne, aby wyciągać właściwe wnioski z analizy wymagań biznesowych oraz identyfikować potrzeby użytkowników systemu. Ważne są również umiejętności techniczne, w szczególności związane z modelowaniem diagramów UML, BPMN oraz specyfikacją funkcjonalną. Analityk musi także posiadać zdolności projektowe i umieć zarządzać projektem, aby dostarczyć wymagane rozwiązanie. Niezwykle ważne są również umiejętności miękkie, takie jak umiejętność komunikacji z zespołem oraz prezentowania wniosków przed właścicielami projektu.

Analityk biznesowo-systemowy a inne role w projekcie

W projektach IT analityk biznesowo-systemowy współpracuje z wieloma rolami, takimi jak programista czy specjalista od testów. Jednak w ramach procesu rekrutacji analityka kluczowe jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie analizy wymagań, modelowania procesów biznesowych oraz identyfikacji potrzeb biznesowych. Analityk biznesowy to osoba, która jest odpowiedzialna za zapewnienie, że system informatyczny odpowiada na potrzeby biznesowe.

Jaką rolę pełni analityk biznesowo-systemowy w projekcie?

Analiza wymagań

Analiza wymagań biznesowych jest jednym z kluczowych elementów przedstawiających zakres obowiązków analityka biznesowo-systemowego. W ramach analizy, analityk przeprowadza diagnozę działalności firmy / instytucji, a następnie identyfikuje wymagania jakie system informatyczny powinien spełniać. Analityk biznesowo-systemowy musi wziąć pod uwagę oczekiwania wszystkich interesariuszy projektu, a także ryzyka związane z inwestycją.

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych polega na przedstawieniu pracy przedsiębiorstwa w sposób graficzny. Dzięki zastosowaniu narzędzi do tworzenia diagramów UML i BPMN, analityk biznesowo-systemowy jest w stanie dokładnie przedstawić, jakie są procesy w firmie oraz jakie mogą być zmiany wprowadzane przez wprowadzenie nowej technologii.

Przeczytaj także:  Jak ważna jest integracja systemu obieg dokumentów z KSeF?

Identyfikacja potrzeb biznesowych

Analityk biznesowo-systemowy musi zrozumieć potrzeby biznesowe, aby zidentyfikować najlepsze rozwiązanie dla firmy czy instytucji. Potrzeby biznesowe to oczekiwania przedsiębiorstwa, a także interesariuszy projektu. Analityk musi być w stanie przekonać klienta, że najlepszym rozwiązaniem jest to, które zapewnia spójność między systemem informatycznym, a procesami biznesowymi.

Jak zostać analitykiem biznesowo-systemowym?

Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie to podstawa, aby zacząć karierę jako analityk biznesowo-systemowy. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych na kierunkach pokrewnych, takich jak Informatyka, Zarządzanie, czy Ekonomia. Ważne jest również doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie projektów IT, takie jak Inżynieria Wymagań czy Analiza Biznesowa.

Umiejętności analityka biznesowo-systemowego

Ważne są umiejętności analityka biznesowo-systemowego, takie jak analiza biznesowa, znajomość systemów informatycznych, umiejętność zarządzania projektem oraz modelowania procesów biznesowych. Analityk musi także posiadać zdolności miękkie, takie jak umiejętność pracy w zespole oraz prezentowania swoich wniosków przed interesariuszami projektu.

Certyfikaty i kursy

Aby wyróżnić się na rynku pracy, warto zdobyć certyfikaty i ukończyć kursy związane z dziedziną analityki biznesowo-systemowej. Na rynku znajdują się szkolenia dotyczące takich narzędzi jak UML, BPMN, czy analiza biznesowa. Warto także rozwijać swoje umiejętności miękkie, takie jak prezentowanie swoich wniosków przed klientem czy współpraca w zespole.

Jakie umiejętności są potrzebne analitykowi biznesowo-systemowemu?

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa to podstawa pracy analityka biznesowo-systemowego. Analityk musi znać metody i narzędzia związane z analizą biznesową, aby zrozumieć wymagania klienta. W analizie biznesowej kluczowe są przede wszystkim umiejętności analityczne, dobre zrozumienie potrzeb biznesowych oraz umiejętność modelowania procesów.

Systemy informatyczne

Analityk biznesowo-systemowy musi posiadać wiedzę na temat systemów informatycznych i ich działania. Analityk musi być w stanie zrozumieć, jak działa system i jakie są jego możliwości, aby zaprojektować odpowiednie rozwiązanie.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to kluczowa umiejętność analityka biznesowo-systemowego. Musi on wiedzieć, jak kierować projektem oraz jakie są jego cele. Ważne są również zagadnienia związane z planowaniem , organizacją, kontrolą i raportowaniem postępów projektu. Analityk biznesowo-systemowy musi umiejętnie zarządzać czasem, zasobami, budżetem i ryzykiem. Ważne jest, aby umiał efektywnie komunikować się z członkami zespołu, interesariuszami projektu oraz klientem. Dobrze zarządzany projekt przynosi korzyści dla całej organizacji, dlatego ważne jest, aby analityk biznesowo-systemowy zdawał sobie sprawę z roli projektu w osiągnięciu celów biznesowych przedsiębiorstwa. 

Źródło grafiki: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/ilustracja-wykres-kolowy-669621/

Czym zajmuje się analityk biznesowo-systemowy?
Przewiń na górę